واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

Elring

⁠⁠كاسه نمد الماني كه در بخش وسيعي در كاسه نمدهاي مربوط به سواري سنگين فعاليت دارد و در ابعاد گسترده اي به صورت تقلبي وارده ايران ميشود و در حال حاضر از كيفيت خوبي برخوردار نيست.

اطلاعات بیشتر