واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

تماس با ما

دفتر شماره یک تهران :‌ تهران سعدي جنوبي خ اكباتان ناظم الطباشمالي پاساژ مبصر طبقه اول نواوران صنعت پلاك ٦٠ تلفن : ٣٦٦١٠٤٠١ و ٣٦٦١٠٠٤٣ فاکس : 36610658 دفتر شماره دو تهران :‌ تهران سعدي جنوبي خ اكباتان ناظم الطبا شمالي پاساژ مبصر ط اول پ ٤٦ فروشگاه يام

تلفن : ٣٣٩٢٨١٧٦ و ٣٣٩١٥١٢٦

فاکس : 33942976

فروشگاه يام :

مديران فروش:

رضا شريف مرادي : 09122940540

حسن شريف مرادي : 09122070773

مدير ساخت و توليد :

فرهمند كيا : 09121462029

فروشگاه نواوران صنعت:

مديران فروش:

حسين شريف مرادي: 09126230652

ایمیل : Hassan.sharifmoradi@gmail.com