واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

کاسه نمد - Oil Seal

در رنگها ، سايزها و متريالهاي گوناگون:  متريال NBR ضد روغن وحرارت    متريال NR معمولي   متريال SILICONE ضد حرارت – ضد روغن – بهداشتی – پزشکی – مواد غذایی        متريال EPDM ضد اسيد ومقاوم در برابر آب شور دريا  متريال NR+PBR   ضد سايش متريال VAITON  ضد روغن ، ضد حرارت و مقاوم در برابر عوامل شيميايي و سايش      متريال KALREZ ضد روغن و حرارت و مقاوم در برابر عوامل شيميايي و سايش اين واحد با توليد انواع كاسه نمد  با متريالهاي گوناگون...

کاسه نمدهای نوآوران صنعت

⁠⁠كاسه نمدهاي موجود اين فروشگاه در قسمت صنعتي:كاسه نمدهاي ليفتراك .كاسه نمدهاي كاترپيلار.كاسه نمدهاي دستگاهاي ريسندگي بافندگي.كاسه نمدهاي صنايع معدني.كاسه نمدهاي حفاري.كاسه نمدهاي و ساخت قطعات لاستيكي نفت و پتروشيمي.كاسه نمدهاي پمپهاي روغني فشارقوي .كاسه نمدهاي فشارقوي.كاسه نمدهاي استيل كربن مخصوص كمپرسورهاي باد و اسكرو .كاسه نمدهاي وايتوني .كاسه نمدهاي سليكوني .كاسه نمدهاي دستگاهاي چاپ .كاسه نمدهاي راهسازي.و ....در قسمت كشاورزي :كاسه نمدهاي كمباين .كاسه نمدهاي تراكتور.كاسه نمدهاي تراكتور فرگوسن .و ساخت انواع قطعات مرطبط به اين بخش .در بخش...

دسته بندی تخصصی کاسه نمدها

773: ⁠⁠⁠كاسه نمدها به طوره كلي به چند دسته تقسيم ميشوند كاسه نمدهاي برندهاي اصلي دنيا كاسه نمدهاي امريكايي.كاسه نمدهاي الماني .كاسه نمدهاي كشورهاي اروپايي كه از كيفيت خوبي برخوردار هستند شامل انواع كاسه نمدهاي وايتوني .كاسه نمدهاي سليكوني .كاسه نمدهاي فشارقوي .كاسه نمدهاي استيل كربن مخصوص كمپرسور .كاسه نمدهاي انواع پمپها كاسه نمدهاي راهسازي .كاسه نمدهاي ماشيني .كاسه نمدهاي دستگاهاي صنعتي از قبيل كاسه نمدهاي دستگا هاي چاپ .كاسه نمدهاي دستگاهاي ريسندگي بافندگي .و دستگاهايه صنعتي ديگر و برندهاي...

انواع کاسه نمد

  برندهای کاسه نمد موجود در ایران آمریکا  =C/R  **FEDERAL MOGUL**GARLOCK  KLOZURE**NATIONAL**VICTORانگلیس = GACO**GARLOCKآلمان   = DTP**SIMRET**TGL**SKF**DPH**A+P**ELRING**KACO**CFWسوئد   = STEFA**DICHTAایتالیا   = corteco-supertex-f.p-vordgasckeتایوان  = nak-tto-sog-kok-mfc-dzژاپن   =  nok-cho-aros-koyo-mosachi در رنگها ، سايزها و متريالهاي گوناگون: متريال NBR ضد روغن وحرارت  متريال NR معمولي متريال SILICONE ضد حرارت – ضد روغن – بهداشتی – پزشکی – مواد غذایی      متريال EPDM ضد اسيد ومقاوم در برابر آب شور دريا متريال NR+PBR   ضد سايشمتريال VAITON  ضد روغن ، ضد حرارت و مقاوم در برابر عوامل شيميايي و سايش     متريال KALREZ ضد...