واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

CR

كاسه نمد سي آر يكي ديگر از برندهاي كاسه نمد امريكايي ميباشد كه از كيفيت خوبي برخوردار ميباشد و اين كاسه نمد بيشتر در قسمتهاي صنعتي مورده استفاده قرار ميگيرد و انواع سايز اين كاسه نمد را با بهترين قيمت و كيفيت موجود ميباشد.

اطلاعات بیشتر