واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

MOSACHI

يكي ديگر از برندهاي كاسه نمد ژاپني در ايران ميباشد كه اين برند كاسه نمد از كيفيت خوبي برخوردار است ولي به صورت جنس استوك در ايران موجود ميباشد .

اطلاعات بیشتر