واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

Garlock

⁠⁠⁠كاسه نمد امريكاي در مصارف صنعتي از قبيل كاسه نمدهاي حفاري و معدني بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد و انواع ان از طريق سفارش در ايران موجود ميباشد.

اطلاعات بیشتر