واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

CFW CORTECO

كاسه نمد الماني يكي از برندهاي معتبره معروف در ايران ميباشد كه اين كاسه نمد در ابعاده گسترده مشغول به كار ميباشد اعم از راهسازي ،كشاورزي،صنعتي و غيره واين فروشگاه در كليه زمينه ها در اين برند كاسه نمد مشغول به فعاليت ميباشد.

اطلاعات بیشتر