واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

KOYO

⁠⁠كاسه نمدهاي كويو ژاپني ميباشد كه در بعضي مواقع به مارك كويو سي ار در ايران موجود است اين كاسه نمد همان كيفيت نوك ژاپن را دارد و در همان بخش صعتي مورده استفاده قرار ميگيرد و اين كاسه نمد به ابعاده وسيع در ايران موجود نميباشد .

اطلاعات بیشتر