واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

KACO

⁠⁠⁠كاسه نمد كاكو برند المان ميباشد كه ازكيفيت خوبي داراست ولي متاسفانه اين كاسه نمد در ايران به صورت گسترده تقلبي ميباشد و اين نوع كاسه نمد بيشتر در ماشينهاي سواري سنگين استفاده ميشود .

اطلاعات بیشتر